Profil

Vyhledáváme vedoucí pracovníky na základě naší vlastní dlouholeté řídící zkušenosti. Díky naší vlastní manažerské praxi máme mnohaleté znalosti trendů v jednotlivých oborech, vzhledem k dlouholetým kontaktům známe také situace v jednotlivých firmách, rozpoznáme i možnosti talentovaných jedinců v managementu.

Před zahájením vyhledávání se důkladně seznámíme s potřebami našeho klienta a spolu s ním určíme ideální profil kandidáta, úspěšného pro výkon řídící funkce.

Vyhledáváme vedoucí pracovníky metodou Direct Search. V rámci našich akcí zkoumáme jednotlivé obory a jejich možné zdroje velmi systematicky. O postupu prací pravidelně klienta informujeme.

Naše akce jsou vždy nejen systematické, ale i objektivní a diskrétní. Jejich výsledkem je představení několika vhodných kandidátů klientovi.

 
 
 
N. A. Někrasova 2, 16000, Prague 6, CZ, Tel: +420 224317374, e-mail: info@baloun-rosehill.cz
 
 
EN CZ